Γ΄Λυκειου

Ανθρώπιστικες Σπουδές

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Υποχρεωτικα μαθηματα Θερινή περίοδος

12/6/2017 – 30/6/2017

&      

21/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες 5 ώρες
Ιστορία 2 ώρες 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

12/6/2017 – 30/6/2017

&

21/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Μαθηματικά/ Στατιστική (Γ.Π.)4º πεδίο 2 ώρες 2 ώρες
Βιολογια (Γ.Π.) 3º πεδίο 1 ώρες 1 ώρες
Λατινικά 1º πεδίο 3 ώρες 3 ώρες

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Υποχρεωτικα μαθηματα Θερινή περίοδος

17/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Αρχαία Ελληνικά 8 ώρες 5 ώρες
Ιστορία 3 ώρες 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 4 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

17/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Μαθηματικά/ Στατιστική (Γ.Π.)4º πεδίο 3 ώρες 2 ώρες
Βιολογια (Γ.Π.) 3º πεδίο 2 ώρες 1 ώρες
Λατινικά 1º πεδίο 4 ώρες 3 ώρες

Θετικές Σπουδές

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Υποχρεωτικά μαθηματα Θερινή περίοδος

12/6/2017 – 30/6/2017

&

21/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Φυσική 4 ώρες 4 ώρες
Χημεία 3 ώρες 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

12/6/2017 – 30/6/2017

&

21/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Μαθηματικά 2º πεδίο 5 ώρες 5 ώρες
Βιολογια 3º πεδίο 3 ώρες 3 ώρες
Ιστορία (Γ.Π.) 4º πεδίο 2 ώρες 2 ώρες

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Υποχρεωτικά μαθηματα Θερινή περίοδος

17/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Φυσική 7 ώρες 4 ώρες
Χημεία 5 ώρες 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 4 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

 17/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Μαθηματικά 2º πεδίο 8  ώρες 5 ώρες
Βιολογια 3º πεδίο 5 ώρες 3 ώρες
Ιστορία (Γ.Π.) 4º πεδίο 3 ώρες 2 ώρες

Σπουδές Οικονομία και Πληροφορικής

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Υποχρεωτικα μαθηματα Θερινή περίοδος

12/6/2017 – 30/6/2017

&

21/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Μαθηματικά 5 ώρες 5 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον 2 ώρες 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

12/6/2017 – 30/6/2017

&

21/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Αρχές οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 5º πεδίο 2 ώρες 2 ώρες
Βιολογια (Γ.Π.) 3º πεδίο 1 ώρες 1 ώρες
Ιστορία (Γ.Π.) 4º πεδίο 2 ώρες 2 ώρες

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Υποχρεωτικα μαθηματα Θερινή περίοδος

17/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Μαθηματικά 8 ώρες 5 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον 3 ώρες 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 4 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

17/8/2017 – 8/9/2017

Χειμερινή περιοδος

11/9/2017 –  Μάιος

Αρχές οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 5º πεδίο 3 ώρες 2 ώρες
Βιολογια (Γ.Π.) 3º πεδίο 2 ώρες 1 ώρες
Ιστορία (Γ.Π.) 4º πεδίο 3 ώρες 2 ώρες

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα

  • Τμήματα 6-8 ατόμων
  • Τμήματα 4-5 ατόμων