Νέα

Το Φροντιστήριο ΕΙΡΜΟΣ ιδρύθηκε το 1993. Από τότε μέχρι και σήμερα προετοιμάζει αποκλειστικά τους μαθητές του για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους.

Ο ιδρυτής του Φροντιστηρίου Αλιαπούλιος Δημήτρης μαζί με άλλους εκλεκτούς συνεργάτες-  συνιδρυτές, γνωρίζοντας καλά τις ιδιαιτερότητες του χώρου, δημιουργήσαμε τον ΕΙΡΜΟ, με τη φιλοδοξία να είναι ένα φροντιστήριο διαφορετικό και καινοτόμο. Να είναι πιο αποτελεσματικό, να είναι ΚΑΛΥΤΕΡΟ.

Τα αποτελέσματα μας δικαίωσαν και μας δικαιώνουν. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ορθότητα των επιλογών μας στην όλη οργάνωση του φροντιστηρίου.

Eπιλέξαμε να στεγασθούμε σ’ ένα πενταόροφο νεοκλασικό ψηλοτάβανο κτίριο, στο κέντρο της πόλης. Έτσι το φροντιστήριό μας είναι προσβάσιμο από τους μαθητές όλων των Λυκείων της Θεσσαλονίκης. Οι φροντισμένες αίθουσες διδασκαλίας και η αισθητική των χώρων εξασφαλίζουν καλύτερη διάθεση των μαθητών μας και ενισχύουν την προσοχή τους.

Για μας η διδασκαλία δεν είναι απλώς μια διαδικασία που προετοιμάζει τους υποψήφιους φοιτητές, αλλά και μια τέχνη που την κάνουμε πράξη πρώτα εμείς οι ίδιοι και κατ’ επέκταση το σύνολο του διδακτικού προσωπικού. Είναι η ποιοτική διδασκαλία τέχνη και διαδικασία, που για τη σωστή της όμως εφαρμογή φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και αυτές μεταφράζονται σε:

  •   Οργάνωση ομοιογενών τμημάτων 6 -8 μαθητών της ίδιας δυναμικότητας.
  •   Υποστήριξη της διδασκαλίας με φροντισμένες, καλαίσθητες, συνεχώς αναβαθμιζόμενες σημειώσεις και σύνολα ασκήσεων.
  •   Επίβλεψη και διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε μαθητή, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες και τις επιδόσεις του.

Στη διαδρομή μας αυτή οι μαθητές που μας εμπιστεύθηκαν την προετοιμασία τους είναι χιλιάδες. Οι επιτυχίες τους είναι εντυπωσιακές και σαφώς υψηλότερες του μέσου πανελλήνιου όρου. Η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη, καθώς πολλοί απ’ αυτούς διαπρέπουν σήμερα στον επιστημονικό, στον επιχειρηματικό και στον πολιτικό στίβο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Διεύθυνση του Φροντιστηρίου, αρμόδια για την καθολική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, παρακολουθεί, επιβλέπει και ελέγχει την υλοποίησή της.