Β΄Λυκείου

Έναρξη: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Ανθρωπιστικες Σπουδές
Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες
Αρχαία 4 ώρες
Λατινικά 1 ώρα
Θετικές Σπουδές
Νεοελληνική Γλώσσα  2 ώρες
Μαθηματικά  2  ώρες
Φυσική  3  ώρες
Άλγεβρα  2  ώρες
Χημεία  2  ώρες

Οι μαθητές, μπορούν να επιλέξουν μέρος του προγράμματος ανάλογα με τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στη Γ’ Λυκείου.

  • Τμήματα 6-8 ατόμων
  • Τμήματα 4-5 ατόμων