Γ΄Λυκειου

Ανθρώπιστικες Σπουδές

Υποχρεωτικα μαθηματα Θερινή περίοδος

17/8/2018 – 7/9/2018

Χειμερινή περιοδος

10/9/2018 –  Μάιος

Αρχαία Ελληνικά 8 ώρες 5 ώρες
Ιστορία 3 ώρες 2 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

17/8/2018 – 7/9/2018

Χειμερινή περιοδος

10/9/2018 –  Μάιος

Λατινικά 4 ώρες 3 ώρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Θετικές Σπουδές

Υποχρεωτικά μαθηματα Θερινή περίοδος

17/8/2018 – 7/9/2018

Χειμερινή περιοδος

10/9/2018 –  Μάιος

Φυσική 6 ώρες 4 ώρες
Χημεία 5 ώρες 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

 17/8/2018 – 7/9/2018

Χειμερινή περιοδος

10/9/2018 –  Μάιος

Μαθηματικά 2º πεδίο 8  ώρες 5 ώρες
Βιολογια 3º πεδίο 4 ώρες 3 ώρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Σπουδές Οικονομία και Πληροφορικής

Υποχρεωτικα μαθηματα Θερινή περίοδος

17/8/2018 – 7/9/2018

Χειμερινή περιοδος

10/9/2018 –  Μάιος

Μαθηματικά 8 ώρες 5 ώρες
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον 4 ώρες 3 ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3 ώρες 2 ώρες
Επιλεγομενο μαθημα Θερινή περίοδος

17/8/2018 – 7/9/2018

Χειμερινή περιοδος

10/9/2018 –  Μάιος

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας        5º πεδίο 3 ώρες 2 ώρες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα

  • Τμήματα 6-8 ατόμων
  • Τμήματα 4-5 ατόμων